Archive

Atlas Halı’nın bilgi birikimi ile Kilit Taşı Tasarım’ın deneyimi harmanlandı ve Şems Koleksiyonu tasarlandı. Bu koleksiyonda yer alan her bir halıda ayrı bir özellik yer alıyor. Tarihsel referanslar, çocukluğunuzdan gelen saflık, rastlantısallığın çekiciliği veya insani değerler…...

Atlas Halı’nın bilgi birikimi ile Kilit Taşı Tasarım’ın deneyimi harmanlandı ve Hatayi Koleksiyonu tasarlandı. Bu koleksiyon ile çok kültürlülükten ve tarihten referanslar alarak halının iki boyutlu algısına yeni bir yorum getirildi. Alışılmışın dışında ama bir o kadar da bildiğimiz desenler ile Hatayi koleksiyonu karşınızda....