Çalışma Yöntemi

1. Tarifnamenin Netleştirilmesi

Tasarlanacak ürünün teknik özellikleri (ölçü, üretim yöntemi) ile beraber hedef kitle, kullanıcı, malzeme ve tasarım stratejisi hakkında sorular yöneltilerek ürün tarifinin netleştirilmesi sürecidir. Markanın ürüne yansıtmak istediği değerler ve diğer stratejik kaygılar önem arz eder.

2. Sektör Araştırması

Sektörde yer alan ürünlerin incelendiği, rakiplerin analiz edildiği, hedef kitle olarak belirlenen kullanıcıların araştırıldığı süreçtir.

3. Trend Araştırması

Markanın stratejisi ile beraber, günümüz ve sektör trendleri incelenerek bir rapor hazırlanır.

4. Eskiz Süreci

Tasarımcılar, araştırmaların neticesinde çıkan rapor doğrultusunda eskiz çalışmalarına başlar.

5. Maket Çalışması

Tasarlanan ürünün boyutu, ergonomik değerleri ve genel formu farklı maketler aracılığıyla değerlendirilir.

6. İlk Sunum

Proje için geliştirilen alternatif tasarım önerileri, eskiz ve maketleri ile beraber firmaya sunulur.

7. II.Sunum, Cad Data Teslimi

İlk sunumun ardından seçilen alternatifin CAD datası hazırlanır ve 1/1 model üretimi için firmaya teslim edilir.

8. Üretilen Modelin Kontrolü

CAD datadan referansla üretilen 1/1 model kontrol edilir ve gerekli ise revize edilir.

9. Revizyonlar Ve Üretim Takibi

Üreticiye CAD data ulaştırıldıktan sonra, üretim sürecinin takibi yapılır. Üretim sürecinde rol alan tüm departmanlar ile koordineli çalışılır.

10. Prototip Üretim Kontrolü

Üretici firmada mekanik tasarım süreçleri tamamlandıktan sonra son kontroller için üretilen prototip incelenir. Üründe bir değişiklik gerekiyorsa yapılır, nihai kalıp çalışmaları ve üretim süreci başlar.

11. Renk Ve Doku Önerisi

Sektör ve trend araştırmalarından referansla hedef kitleye yönelik renk ve doku alternatifleri önerilir.

12. Tescil Başvurusu

Yurt içi ve yurt dışı tescil başvuruları için firmanın ihtiyacı olan dosyalar hazırlanır. Patent, faydalı model ya da tasarım tescili konularında destek verilir.

Kilit Taşı, tasarım stratejisi doğrultusunda belirlenen ürün ihtiyacına yanıt veren, uzman bir ürün tasarım ofisidir.